Plain Antenna

parabolic antennas

Use this gif of Plain Antenna of parabolic antennas in your smartphone
Plain Antenna