Mitsuyoshi Anzai

Slam Dunk (manga)

Use this gif of Mitsuyoshi Anzai of Slam Dunk (manga) in your smartphone
Mitsuyoshi Anzai